Wróć

Małżeństwo

Wymagane dokumenty do Sakramentu Małżeństwa:

 

  • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny