Wróć

Grupy duszpasterskie

Róże Żywego Różanca

 

Wspólnota składa się z 31 Róż (620 osób) zarówno kobiet, mężczyzn, panien i dzieci. Każda Róża ma swego Patrona. Modlitewne spotkania członków RŻR odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Podczas spotkań Róże wspólną modlitwą otaczają parafię i świat jaki i poszczególne osoby.
W czasie 40 – sto godzinnego nabożeństwa Adorację Najświętszego Sakramentu prowadzą poszczególne Róże z zelatorem na czele.

 

 1. Róża św. Barbary (Słupia – Aleksandra Kula)
 2. Róża M.B. Ostrobramskiej (Słupia – Krystyna Skąpska)
 3. Róża M.B. Fatimskiej (Zmyślona Sł. – Jadwiga Rachel)
 4. Róża św. Jadwigi (Piaski – Maria Skąpska)
 5. Róża Niepokalanego PNMP (Kuźnica Sł – Małgorzata Kubot)
 6. Róża Wszystkich świętych (Piaski – Maria Zimoch)
 7. Róża św. Faustyny (Słupia – Maria Białek)
 8. Róża MB Dobrej Rady (Słupia – Teresa Grzesiak)
 9. Róża Wspomożenia wiernych ( Słupia – Edyta Gruszka)
 10. Róża św. Alberta Chmielowskiego (Słupia – Antoni Brząkała)
 11. Róża św. Franciszka z Asyżu (Słupia – Wacław Wawrzyniak)
 12. Róża M.B. Licheńskiej (Słupia – Danuta Wróbel)
 13. Róża św. Elżbiety (Piaski . – Maria Brzezińska)
 14. Róża św. Katarzyny (Piaski – Jadwiga Kanclerz)
 15. Róża Królowej Różańca św. (Słupia – Helena Pawlak)
 16. Róża św. Marka (Młynarka Mariusz Sarnowski)
 17. Róża św. Wojciecha (Słupia – Zbigniew Skiba)
 18. Róża Królowej Polski (Kuźnica + Stogniew – Krystyna Lenart)
 19. Róża Matki Zbawiciela ( Słupia – Teresa Musiała)
 20. Róża św. Kazimierza Królewicza (Słupia Marcin Tyra)
 21. Róża M.B Szkaplerznej (Słupia – Helena Nawrot)
 22. Róża św. Anny (Słupia – Elżbieta Brząkała)
 23. Róża Niepokalanego Serca Maryi (Słupia – Aniela Rymus)
 24. Róża M.B. Częstochowskiej (Słupia – Bożena Pośpiech)
 25. Róża Bożego Miłosierdzia ( Piaski – Zofia Stempin)
 26. Róża św. Józefa (Piaski –Kazimierz Brząkała)
 27. Róża św. Moniki (Słupia – Maria Tyra)
 28. Róża św. Maksymiliana (Piaski – Radosław Szubert
 29. Róża św. Krzysztofa ( Piaski – Ignacy Skiba)
 30. Róża św. Stanisława Biskupa (Słupia – Konrad Białek)
 31. Róża św. Filipa (Dziecięca - )

 

Bractwo Przemienienia Pańskiego (BPP) 

Wspólnota istnieje od 300 lat i  liczy około 500 osób. Posiada cechmistrza parafialnego i cechmistrzów w poszczególnych miejscowościach tj. Słupia i Młynarka, Piaski, Zmyślona Słupska, Kuźnica Słupska i Stogniew.
Założenie bractwa związane było z niesieniem światła dla Kościoła i po dzień dzisiejszy członkowie odpowiedzialni są za światło naszego parafialnego Kościoła, co widać szczególnie podczas procesji eucharystycznych oraz w czasie pogrzebu kiedy to rozświetlana jest ostatnia droga zmarłego. Bractwo wówczas w sposób szczególny modli się za zmarłego członka.
W każdą trzecią niedzielę miesiąca członkowie Bractwa spotykają się na modlitwie w różnych intencjach. Ponadto co kwartał odprawiana jest msza w intencji żywych i zmarłych członków BPP z uroczystym wprowadzeniem sztandaru Bractwa.

 

Lektorzy

Wspólnota istnieje od 1988 r. i dzieli się na trzy grupy: lektorów dorosłych, młodzieżowych i dziecięcych. Działa w systemie naprzemiennym, pełniąc posługę zarówno podczas Mszy św niedzielnych, świątecznych jak i w dni powrzechne.

 

Ministranci

Wspólnota obecnie liczy 26 osób. Zaliczają się do niej zarówno chłopcy jaki i dziewczęta. Swoją posługę pełnią wzorowo nie tylko przy sprawowaniu Mszy Św., ale czasami zmieniają się w aktorów przy scenkach ewangelizacyjnych. Mają cykliczne spotkania formacyjne.W czasie ferii zimowych i wakacji odbywają swoje rekolekcje połączone z wypoczynkiem. 

 

Wspólnota Św Charbela

To grupa parafian licząca 10 osób prowadząca comiesięczną Adorację Najświętszego Sakramentu (pierwsze poniedziałki miesiąca), podczas której po Mszy świętej za wstawiennictwem Św Charbela wraz z wiernymi wypraszają szczególnie potrzebne łaski zdrowia dla duszy i ciała potrzebującym.

 

Dziecięca Schola "Taki duży, taki mały"

Grupa liczy 30 dzieci, śpiewają na chwałę Bożą, modląc się przy tym. Swym śpiewem ubogacają liturgię, podczas Mszy Świętej o godz. 11.00, ze szczególnym udziałem dzieci. Dzięki profesjonalnej opiece pani Justyny Skąpskiej, dzieci są zawsze dobrze przygotowane i mają odpowiednio i tematycznie dobrane pieśni.

 

Parafialna Grupa Ewangelizacji Teatralnej (PGET) 

Grupa powstała w 2023 roku i liczy około 100 osób. Założycielami i prowadzącymi grupę są Sabina Chwał - Barczak oraz Paweł Adameczek. Na podstawie wspólnego czytania Biblii opracowują scenariusze inscenizacji. Grupa swoją posługą przyczynia się do szerzenia Słowo Boże w parafii i poza nią. Godnym zauważenia jest fakt, iż są to dzieci, ludzie młodzi, dorośli a także seniorzy. Przygotowują scenki biblijne z przesłaniem, które są prezentowane podczas kazania oraz widowiskowe przeżycia ewangelizacyjne na podstawie Starego i Nowego Testamentu stając się przy tym swoistym kręgiem biblijnym. 

W przygotowywanych widowiskach a raczej przeżyciach [bo takie jest ich postanowienie aby widz stał się uczestnikiem i przeżywał sceny biblijne, które to prezentują a nie był tylko biernym obserwatorem] przenoszą uczestników wydarzeń w biblijny świat [za pomocą słowa, dźwięku, scenografi, oświetlenia, emocji i efektów specjalnych jakimi są np. zapach czy wytworzony wiatr] przez co poruszona zostaje każda część ciała odbiorcy a przekaz i słowo głębiej wryte w serca uczestników przeżyć. Sceną wydarzeń staje się każdy zakątek świątyni, przez co świadek przeżycia ma na wyciągnięcie ręki bohaterów biblijnych, którzy to  nierzadko przechodzą obok niego.

 

Zespół Charytatywny

Prężnie działająca grupa na czele z przewodniczącym, zastępcą i sekretarzem swą pomoc kieruje osobom osamotnionym, ubogim, starszym, pokrzywdzonych przez los oraz chorym.
W jej kręgu skupiają się osoby z różnych miejscowości należących do naszej parafii, tak więc obszar podstawowej działalności obejmuje swoim zasięgiem 6 miejscowości. Bystrym okiem wypatruje również osoby spoza parafii. Otrzymuje telefony i anonimowe wiadomości z informacją o konkretnych osobach, które też takiej pomocy potrzebują.

Organizuje pomoc w formie paczek żywnościowych ze środków pozyskanych z Rządowych Rezerw Żywnościowych oraz ofiarodawstwa hurtowni i marketów. Swoją cegiełkę w to dzieło w postaci żywności dokładają okoliczni przedsiębiorcy i ludzie dobrej woli. W rezultacie zrealizowana pomoc zapobiega niedoborom żywności oraz podniesi standard życia i prawidłowego funkcjonowania osób starszych, samotnych oraz potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej oraz z zaprzyjaźnionych parafii diecezji kaliskiej. Członkowie zobowiązani są do bieżących aktualizacji listy osób potrzebujących i objętych opieką. Oprócz pomocy materialnej podopieczni mają zapewnioną opiekę duchową i mentalną. W każdy pierwszy piątek miesiąca proboszcz odwiedza chorych i starszych udzielając sakramentów świętych, stąd parafia ma dodatkową wiedzę o tym, komu w danej chwili potrzebna jest pomoc. Nie tylko proboszcz ale i członkowie Zespołu Charytatywnego odwiedzają podopiecznych, również podczas rozprowadzania żywności zawsze znajdują czas na rozmowę i dobre słowo.

W związku z chęcią pomagania większej ilości osób w tym roku został utworzony dodatkowy Młodzieżowy Oddział Wolontariuszy Zespołu Charytatywnego. Ich praca na rzecz drugiej osoby jest w pełni charytatywna - jak często mówią: uśmiech i świadomość przekazanej pomocy jest najlepszą zapłatą za ich bezinteresowną pomoc. Dzięki nowo powołanemu oddziałowi praca na rzecz pomocy bliźniemu jest usprawniona.

 

Organiści

Osobami mocno zaangażowanymi w życie parafii są organiści, którzy z wielką troska ubogacają nie tylko niedzielne i świąteczne ale również codzienne msze święte. Swoim śpiewem dbają o piękno liturgii. Z inicjatywy Pana organisty Tomasza zorganizowano  Wielkanocny Koncert Organowy, który wzbudził wiele emocji i stał się niesamowitą ucztą dla uszu parafian oraz zapoczątkował nową tradycję.

 

Młodzieżowy zespół "z Bogiem"

Wspólnota skupająca w swoim kręgu parafian. Swą działalnością ubogaca liturgię śpiewem, angażuje się w przygotowanie inscenizacji, przygotowuje adoracje okolicznościowe, dekoruje świątynię, organizuje wydarzenia parafialne a przede wszystkim swoimi działaniami wspomaga wszelkie nowe inicjatywy Proboszcza.

 

Ministrancka Grupa Sportowa

W jej szeregach młodzi ministranci reprezentują parafię w rozgrywkach piłki nożnej. W cotygodniowe treningi włączają się nierzadko ich rodzice i opiekunowie aby jak to mówią: "nie zapomnieć o ruchu w wirze codziennych obowiązków"


Dziewczynki Fatimskiej Pani

Grupa Taneczno- Ruchowa, która zaraża parafian swymi aranżacjami tanecznymi podczas świąt maryjnych przy pieśniach Jej poświęconych. Dziewczynki przyciągają niczym magnez parafian do stóp i pod opiekę Maryi.

 

Parafialna Wspólnota Katolickich Wychowawców Wypoczynku Młodzieży i Dzieci

To grupa 8 parafian posiadających kwalifikacje wychowawcy wypoczynku letniego, którzy dbają o aktywny i duchowy wypoczynek dzieci i młodzieży z okręgu parafii.