Wróć

Nowy rok liturgiczny 2023/2024

3 grudnia 2023 roku w Kościele w Polsce rozpoczyna się nowy rok liturgiczny

pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.


     

        W tym roku spróbujmy dostrzec i przyjrzeć się różnym powołaniom w Kościele. Zauważmy fakt, że wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że dzięki naszej różnorodności możemy się uzupełniać i wzajemnie sobie służyć tym, co każdy z nas otrzymał. Niech każdy z nas na nowo odkryje swoje powołanie i charyzmat, którym został obdarowany. Może wtedy zobaczy jakie zadania i funkcje w Kościele wyznaczył mu Pan Bóg. Może odkryje, że jest niepowtarzalny i jednocześnie niezbędny do udziału w Bożym planie zbawienia.

 

     A więc nowy rok kościelny zamierza pobudzić wszystkich wiernych do refleksji nad jakością swej przynależności do Kościoła, swojego bycia w Kościele i zaangażowania na rzecz jego rozwoju i realizacji jego misji. Może będzie to odpowiedni czas, aby bardziej zaangażować się i odkryć swoje miejsce w Kościele? Stojąc u progu nowego roku liturgicznego i  duszpasterskiego, może warto przypomnieć wspólnoty,  które obecnie działają w naszej parafii.

Być może któraś z nich jest właśnie dla ciebie...

 

 

Róże Żywego Różanca                                                                      Bractwo Przemienienia Pańskiego (BPP) 

Lektorzy                                                                                                    Ministranci

Wspólnota Św Charbela                                                                  Dziecięca Schola "Taki duży, taki mały"

Parafialna Grupa Ewangelizacji Teatralnej (PGET)            Zespół Charytatywny

Organiści                                                                                                 Młodzieżowy zespół "z Bogiem"

Ministrancka Grupa Sportowa                                                      Dziewczynki Fatimskiej Pani

Parafialna Wspólnota Katolickich Wychowawców Wypoczynku Młodzieży i Dzieci

 

 

Rok ten ma pomóc Kościołowi w Polsce postawić pierwsze kroki ku odnowie.

 

        Kierunek drogi odnowy wytyczył całemu Kościołowi papież Franciszek w haśle: Ku Kościołowi synodalnemu: wspólnota – uczestnictwo – misja. Wynika zeń, że Kościół należy przede wszystkim uczynić bardziej synodalnym, tzn. bardziej wspólnotowym i to na dwóch poziomach: w sposobie życia i funkcjonowania, a także w formie rozeznawania woli Bożej.

 

 „Chcemy pobudzić wszystkich do większego zaangażowania w to dzieło. Mam na myśli: gorliwe zaangażowanie w kształtowanie żywej więzi z Bogiem, przez czerpanie z tego, co święte, z Bożej łaski i prawdy, czyli wielką troskę o własne uświęcenie; świadome, odpowiedzialne i aktywne współuczestnictwo w dziele urzeczywistniania i rozwoju wspólnotowego sposobu życia i działania Kościoła w danym środowisku życia; współudział w rozeznawaniu woli Bożej w społecznych uwarunkowaniach konkretnej wspólnoty” – zwrócił uwagę Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.

 

Dwoma głównymi celami w tym roku są:

 

1. Ożywienie wspólnotowości w naszym Kościele.

2. Zdynamizowanie uczestnictwa w nim każdego ochrzczonego.

 

Przekłada się to na cele szczegółowe, które wyznaczają szereg zadań związanych z przyjęciem, rozumieniem i realizacją soborowej wizji Kościoła jako komunii, czynienie go domem i szkołą komunii zarówno dla tych, którzy się z nimi odważnie identyfikują, jak i tych, którzy się od niego z różnych przyczyn, także tych leżących po stronie Kościoła, oddalili.

Galeria zdjęć