Wróć

Duszpasterze pracujący

Proboszcz ks. kanonik Jacek Andrzejczak


Urodzony w 1984 roku. Pochodzi z parafii św. Stanisława z Żerkowa koło Jarocina.

 

Studiował w Kaliskim Wyższym Seminarium Duchownym.

 

Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2010 r. w kaliskiej katedrze z rąk pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały.

 

W latach ‪2010-2012‬ wikariusz w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie Wielkopolskim.

 

W latach 2012-2014 studiował na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na wydziale homiletycznym. Pracował u Ojców Bonifratrów

 

W latach 2014 - 2021 Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej.

 

Członek Rady Kapłańskiej, członek Kolegium Konsultorów, dekanalny referent ds. charytatywnych

 

30.12.2017 r. został administratorem parafii Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem 

 

Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem od 01.04.2018 r.

 

13 września 2018 r. mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Kaliszu.

 

Odznaczony krzyżem za zasług dla bezpieczeństwa oraz srebrnym medalem IN CARITATE SERVIRE 09.10.2020 r.