Wróć

Duszpasterze pracujący

Proboszcz ks. kanonik Jacek Andrzejczak