Wróć

Parafia już po premierach

Góra i morze, czyli nowe spojrzenie na prawo Boga, które nie przemija...

Ewangelizacyjna grupa teatralna działająca przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem zaprosiła w dniach 8 i 9 października do udziału w głębokim duchowym przeżyciu. Parafianie i goście obecni w kościele przenieśli się na chwilę do czasów Mojżesza i wyprowadzenia ludu izraelskiego z niewoli egipskiej. Widowisko podzielone na dwie zasadnicze części skupiało uwagę uczestnika wokół Dekalogu.

Pierwsza odsłona ukazała wybrane wspomnienia Mojżesza dotyczące czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej, a przede wszystkim moment otrzymania 10 nakazów prawa Boga. Poszczególne sceny przedstawiały trud drogi, szemranie ludu przeciw Bogu i Mojżeszowi, radość towarzyszącą narodowi wybranemu po dotarciu do Ziemi Kanaan, a także przerażający strach przed ścigającymi lud wojskami Faraona. Po prostu codzienność narodu wybranego zmierzającego do kraju, który Bóg poprzysiągł dać w posiadanie. Pojawiła się też kobieta pustyni symbolizująca przestrogę z ważnym przesłaniem „Biada nam jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie”

Druga odsłona przyniosła szereg biblijnych postaci, których zadaniem było przypomnienie sensu każdego z 10 przykazań. Pojawili się Aaron i Miriam, Maryja, Matka Jezusa, Michał Archanioł wychodzący na przeciw szatana, Kain, grzesznica Magdalena, celnik Zacheusz, Annasz i Kajfasz wraz z radą Sanhedrynu, Król Dawid, ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym i jego starszy syn. A skoro prawo Boga nie przemija i jest aktualne po dziś dzień, wśród uczestników przeżycia również pojawili się aktorzy, którzy publicznie przyznali się do postępowania niezgodnego z Dekalogiem. A wszystko po to, aby uzmysłowić, że jesteśmy ludźmi grzesznymi i stale musimy nad sobą pracować, bo przykazania Boże nadal są łamane.

Finałowa cześć przeżycia to Kantyk Mojżesza oraz dosadne przypomnienie, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba to ten sam Bóg, który jest nam dany w Najświętszym Sakramencie oraz Księdza Proboszcza z monstrancją wśród uczestników i uroczyste błogosławieństwo.

Jednym słowem duża dawka głębokich duchowych przeżyć, których dostarczyła ponad siedemdziesięcioosobowa grupa aktorów amatorów poświęcających swój wolny czas na wnikliwe studiowanie Biblii i przegotowanie przeżycia. A wszystko to w piękniej scenerii, która znakomicie współgrała z całością widowiska. Głębię przeżycia dopełniły efekty specjalne m.in. takie jak wytworzony wiatr, który na swoim ciele poczuli widzowie - uczestnicy wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć