Wróć

Nasz Proboszcz odznaczony!

Dnia 16 listopada br. Ks. kanonik Jacek Andrzejczak, Proboszcz naszej parafii otrzymał odznakę honorową Minister Rodziny i Polityki Społecznej "Primus in Agendo" (“Pierwszy w działaniu”).

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.
Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

 

 

Galeria zdjęć