Wróć

Dekret Biskupa z dnia 29.05.2020

DEKRET

dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii

 

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady  dotyczące duszpasterstwa.  

1. Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych

(obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według

dotychczasowych zasad). Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.

Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty.  

2. Dyspensa

Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego

i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Diecezji Kaliskiej oraz

pozostałym wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kaliskiej.

Od niedzieli 7 czerwca br. obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

a. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,

b. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania

z sakramentu pokuty.

3. Czas Komunii wielkanocnej

Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Diecezji Kaliskiej do Święta Podwyższenia

Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w

naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika wynikających

z trzeciego przykazania kościelnego . Zachęcam Diecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili,

aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni

przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości

przystąpienia do spowiedzi z zachowaniem dotychczasowych nakazanych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny. 

4. Modlitwa różańcowa

Zapraszam wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do 

wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o 

godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlitwa ta trwać będzie do 

Uroczystości Bożego Ciała, czyli do dnia 11 czerwca br.

Proszę, aby uwzględnić w niej również intencję o dar nowych powołań kapłańskich, 

zakonnych i misyjnych z Diecezji Kaliskiej, a ostatnie dziewięć dni ofiarować też jako 

dziękczynienie za wszelkie łaski, jakich dobry Bóg udzielił nam wszystkim w minionych 

tygodniach.

5. Spotkania duszpasterskie

Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do 

przyjęcia sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać 

limitu 150 osób.

Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do 

normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca br. Ze względu na zachowanie zasad 

bezpieczeństwa zaleca się, aby katechezy odbywały się w kościołach. 

6. Uroczystość Bożego Ciała

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego 

Ciała ogólnomiejskich lub ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na 

zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się 

kilka procesji (np. po każdej Mszy św.).

+Edward Janiak

Biskup Kaliski

ks. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 29 maja 2020 roku.